Select Page
OPIS
Izrađena od visokokvalitetnog akrilnog veziva, svetlopostojanih
pigmenata i aditiva. Odlikuje se izvanrednom fleksibilnou i
otpornošću na vremenske uslove. Koristi se kao efektna dekorativna zaštita
novih drvenih površina i za obnavljanje starih farbanih površina u enterijeru i eksterijeru.
PRIMENA
Površine za nanošenje moraju biti suve, očišćene od prašine
odmašćene i dobro obrušene. Pre upotrebe dobro promešati
boju do dna suda. Premaz se nanosi u dva sloja
Boju razrediti do 5% ako je nanosimo četkom i valjkom a
10% ako je nanosimo špricanjem.
UPOZORENJE: Pokrivnost brzo opada sa razređivanjem.
Zbog brzog sušenja kod nanošenja valjkom i četkom preporučuje
se nanos u pojasu bez prekida.
INFORMACIJE
U zavisnosti od pripremljene površine 12-14 m2 /lit
u jednom sloju
RADNA TEMPERATURA:
+10 – +25 C pri relativnoj vla`nosti od max 80%
Optimalno vreme nanošenja između slojeva je 4 -6 h
Odmah posle upotrebe dobro očistiti vodom alat.
Čuvati u suvim prostorijama od 5 C-25 C
Rok trajanja  2 god kod pravilnog skladištenja.
NE SME DA SMRZNE
VOC (Isparljiva organska jedinjenja)
EU max VOC sadržaj ograničene vrednosti ( Direktiva 2004/42/CE)
za ovaj proizvod (kategorija Ag 130 gr/lit
Ovaj proizvod sadrži max 129 gr/lit VOC (spremno za upotrebu).
Ostatke boje ne smemo da uklanjamo zajedno sa kućnim
odpadcima i ne smemo ih odlivati u vodu, kanalizaciju i zemlju.
Stvrdnute ostatke treba tretirati kao komunalni odnosno gra|evinski odpad.