Select Page
OPIS

PUR – Poliuretanski razređivač predstavlja smešu odgovarajućih
kvalitetnih rastvarača namenjenih PUR premazima.
Pogodan je za razređivanje svih poliuretanskih premaza kako
2K-PUR bezbojnih lakova tako i 2K-PUR pokrivnih boja u
metalnoj i drvnoj industriji.