Select Page
PREMAZI ZA DRVO
NITRO PROGRAM
POLIURETANSKI PROGRAM
 • Lak za parket (1:1)
 • Lak za nameštaj osnovni (2:1)
 • Lak za nameštaj završni (1:1)
 • Lak za nameštaj završni (2:1) 0 – 100% sjaja
 • Lak za nameštaj osnovni EKO (2:1)
 • Lak za nameštaj završni EKO (2:1)     0 – 100% sjaja
 • 2K-PUR podloga (bela)
 • 2K-PUR završna boja
VODENI PROGRAM
PREMAZI ZA METAL
EPOXI PROGRAM
 • 2K epoxi osnovna boja
 • 2K epoxi završna boja
POLIURETANSKI PROGRAM
 • 2K pur prajmer
 • 2K pur završna boja (akril-izocijanat)
PREMAZI ZA GRAĐEVINARSTVO
AKRILNI PROGRAM
EPOXI PROGRAM
 • 2K Epoxi prajmer
 • 2K epoxi boja za podove
POLIURETANSKI PROGRAM
 • 2K PUR prajmer
 • 2K PUR boja za podove
VODENI PROGRAM
 • Podloga 
 • Boja za beton
RAZREĐIVAČI
RAZREĐIVAČI