Select Page
OPIS

Izrađen je na bazi kvalitetnih modifikovanih alkidnih smola i svetlo postojanih pigmenata. Brzosušivi emajl se koristi kao završni premaz u metalnoj industriji u sistemima sa brzosušivom osnovnom ili nitro temeljnom bojom.  Ne preporučuje se direktno nanošenje na cink, bakar i aluminijum.

PRIMENA

Nanošenje četkom i valjkom je otežano zbog brzog sušenja. Najbolji rezultati zaštite postizu se kod nanošenja špricanjem (viskozitet 25-35 sec F4)

INFORMACIJE

Do viskoziteta primene razređuje se brzosušivim razređivačem ili nitro razređivačem. U toku rada prostor mora biti dobro provetren. Ne pušiti ili imati izvor toplote sa otvorenim plamenom. Sa 1 kg može se pokriti 8 -10m2 u jednom sloju.