Select Page
OPIS

Razređivač 5U1 služi za
razređivanje brzosusivog emajla 5u1.

NAMENA

Upotrebljava sei za pranje četki i
ostalog pribora posle farbanja kao I
odmašćivanje i čišćenje svih
površina pre nanošenja premaznog sredstva.

INFORMACIJE