Select Page
OPIS
Izradjena je od visokokvalitetnog akrilnog veziva
pigmenata, punila i aditiva. Premaz se odlikuje izvanrenom
punočom, fleksibilnšću i brzim protvrdnjavanjem, što omogućuje
lako i fino brušenje već posle 60 do 90 minuta.
Predstavlja idealnu podlogu za nanošenje pokrivnih boja
u enterijeru i eksterijeru. Ne sadrži biocidna i druga po zdravlje
štetna jedinjenja i nema neugodan miris
PRIMENA
Nove površine za premazivanje moraju biti suve, očišćene od prašine,
odmašcene i dobro obrusene
Kod obnjavljana starih već premazivanih površina
postupak pripreme je sledeci
1.Ispucane i odlepljene premaze uklonimo, a očišćene
površine fino prebrusimo
2.Ne ispucane i dobro zalepljene premaze samo dobro prebrusiti.
Pre upotrebe dobro promešati boju do dna suda. Premaz se nanosi u
jednom ili dva sloja,četkom,valjkom i špricanjem
Dva sloja trebalo bi naneti na veoma čvornovato meko drvo ili na
tvrda drva sa visokim sadrżajem tanina (hrast, kesten, bukva…)
Posle nanošenja dva sloja i medjuslojnog brušenja dobija se
idealno pripremljena površina za nanošenje pokrivne boje
Boju razrediti do 5% ako je nanosimo četkom i valjkom a
10% ako je nanosimo spricanjem
INFORMACIJE
Pokrivnost boje i sposobnost blokiranja tanina
drugih jedinjenja koja se brzo i lako rastvaraju u vodi
brzo opada sa većim razredjivanjem.
bog brzog sušenja kod nanošenja valjkom i četkom preporučuje
se nanos u pojasu bez prekida. Najbolji izgled površine dobija se
prskanjem.
POTROSNJA: U zavisnosti od stanja površine 12-14 m2 /lit
u jednom sloju,
RADNA TEMPERATURA:
+10 – +25 C pri relativnoj vlažnosti od max 80%
SUŠENJE: Optimalno vreme nanošenja izmedu slojeva je 4 -6 h
ALAT: Odmah posle upotrebe dobro očistiti vodom
SKLADIŠTENJE: U suvim prostorijama od 5C-25C
NE SME DA SMRZNE
Rok trajanja pri pravilnom skladištenju 2 goc
VOC (Isparljiva organska jedinjenja)
EU max VOC sadržaj ograničene vrednosti ( Direktiva 2004/42/CE)
za ovaj proizvod (kategorija Ad 150 gr/ lit 2007, 130 gr/lit 2010
Dvaj proizvod sadrži max 50 gr/lit VOC (spremno za upotrebu)
RUKOVANJE SA OTPADCIMA I PRAZNOM AMBALAZOM:
Tekuće ostatke boje ne smemo da uklanjamo zajedno sa kućnim
odpadcima i ne smemo ih odlivati u vodu, kanalizaciju i zemlju.
Stvrdnute ostatke treba tretirati kao komunalni odnosno gradevinski odpad