Select Page

Tražite kvalitet u boji, to samo Goex može da skroji !

O NAMA

Goex doo osnovan je 1998 godine.

kontakti

dipl.ing. tehnologije                                  Goran Vučković

dipl.ing. elektrotehnike i informatike  Jelena Vučković

dipl.ing. zaštite životne sredine                 Ana Vučković

 

distributeri

Bordo – Podgorica CrnaGora

Lice za kontakt : Nela Božović

Ral Color – Vučitrn Kosovo

Lice za kontakt : Ramadan Podvorica

  • +38344279159

Mentor Podvorica

  • +38344890989

Železara Total Element – Gostivar Makedonija

Lice za kontakt : Zlatko Bogdanoski

Predstavništvo

Goex Sarajevo

Lice za kontakt :

dipl.ing. tehnologije Ilija Martinović

 

Komercijala

Lice za kontakt :

Jelena Vučković

 

Šta je ISO 9001?

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.
Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Šta je ISO 14001?

ISO 14001 definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Ispunjavanje zahteva standarda podrazumeva da su obezbeđeni dokazi propisani zakonskom regulativom, da je obezbeđena posvećenost rukovodstva i zaposlenih na zaštiti životne sredine, te da organizacija svojim delovanjem ne narušava životnu sredinu. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je usaglašen sa zahtevima ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da: Identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Šta je OHSAS 18001?

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.
Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje hnjihovih povređivanja.
Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.