OSNOVNA BOJA ZA METAL

Osnovna boja za metal namenjena za antikorozivnu zastitu metalnih
konstrukcija,cevovoda, stubova, ograda, kapija itd.
Visokokvalitetne alkidne smole,antikorozivni pigmenti, punila,
aditivi i rastvaraci (white spirit i ksilol).
Sa jednim kilogramom boje moze se prekriti u jednom sloju 5-10m2
predhodno pripremljene povrsine.
Razredjuje se razredjivacem za alkidne premaze. Nanosi se u jednom
ili dva sloja cetkom ili valjkom na predhodno ociscene od rdje
i odmascene metalne povrsine. Susenje izmedju slojeva treba da bude
minimalno 24 sata. U toku rada prostorije dobro provetravati.
Ne pusiti ili imati izvor toplote sa otvorenim plamenom.
Praznu ambalazu dobro zatvoriti i ne koristiti u druge svrhe.