NITRO LAK OSNOVNI

Nitro lak osnovni odlikuje velikom brzinom sušenja.Izvarednim mehaničkim karakteristikama i mogućnošću brzog sušenja i poliranja. Koristi se kao osnovni premaz u sistemu zaštite drvenih površina . 

Može se naneti u jednom ili više slojeva sa obaveznim medjuslojnim brušenjem.Lak se nanosi preko dobro očišćene površine , izbrušene drvenepovršine sa kojih su skinuti tragovi masnoće i prašine.

Sa 1kg laka može se izlakirati 12-15m2 u jednom sloju.Nanosi se četkom, umakanjem ili prskanjem. Do viskoziteta nanošenja razredjuje se nitro razredjivacem. U toku rada dobro provetravatiprostor. Pribor prati nitro razredjivacem.