Prema vrsti podloge koja se premazuje

Premazi za drvo

Premazi za metal

Premazi za građevinarstvo

Prema vrsti korišćenih sirovina

Uljani premazi

Nitro premazi

2K - PUR premazi

Brzosušivi premazi

Premazi sa ALU pastama

Premazi na bazi vode